Hiển thị tất cả 7 kết quả

Tính năng:

 • Công nghệ lọc RO giữ khoáng đầu tiên
 • Kích thước nhỏ gọn
7 800 000 

Tính năng:

 • Công suất lọc cao: 66 lít/giờ
 • Cánh báo thay thế lõi lọc, cảnh báo rò rỉ...
7 300 000 

Tính năng:

 • Công nghệ lọc RO giữ khoáng đầu tiên
 • Kích thước nhỏ gọn
7 300 000 

Tính năng:

 • Tỷ lệ thu hồi cao nhất 2 nước tinh khiết: 1 nước thải
 • Công suất lọc cao: 1.5 lít/phút
8 200 000 

Tính năng:

 • Công suất lọc cao: 66 lít/giờ
 • Cảnh báo thay thế lõi lọc, cảnh báo rò rỉ...
10 990 000 

Tính năng:

 • Tỷ lệ thu hồi cao nhất 2 nước tinh khiết: 1 nước thải
 • Công suất lọc cao: 1.5 lít/phút
8 890 000 

Tính năng:

 • Công nghệ lọc RO giữ khoáng đầu tiên
 • Kích thước nhỏ gọn.
6 890 000